polgarauto.hu (Polgár Autószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság): A polgarauto.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a tárhelyszolgáltatóról; a megrendeléskori fizetési kötelezettségről; a szállítási határidőről és költségekről; az elállási jog feltételeiről; panaszkezelési módjáról; az online vitarendezésről; a békéltető testületi eljárásról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, termékszavatosságról. Megtévesztő tájékoztatást nyújtott a cégnevéről, valamint az elállási jog érvényesítésének feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: polgarauto.hu (Polgár Autószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6729 Szeged, Szabadkai út 35-37.
Telefonszám: +36 62 550-050
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-006307
Adószám: 11818399-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.polgarauto.hu
Vállalkozás közismert neve:
polgarauto.hu (Polgár Autószervíz Kft.)
Ügy tárgya:
A polgarauto.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a tárhelyszolgáltatóról; a megrendeléskori fizetési kötelezettségről; a szállítási határidőről és költségekről; az elállási jog feltételeiről; panaszkezelési módjáról; az online vitarendezésről; a békéltető testületi eljárásról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, termékszavatosságról. Megtévesztő tájékoztatást nyújtott a cégnevéről, valamint az elállási jog érvényesítésének feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.06. - 2020.08.06.
Határozat száma:
CS-06O/01/00215-8/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a), h) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), e), h), i), j), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés g), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (1a), (3), (6), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:157. § (1) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (1), (2) bekezdés, 6:160. §, 6:163. § (2) bekezdés, 6:168. § (1), (3) bekezdés, 6:169. § (2) bekezdés, 6:171. § (1), (2) bekezdés, 6:173. § (2) bekezdés; Jótállási rendelet 1. § (1), (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés; E-ker súlyos jogsértés Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont