kockaaruhaz.hu (MARKET-SK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A kockaaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületről, online vitarendezésről, az elállási nyilatkozatmintáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kockaaruhaz.hu (MARKET-SK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7754 Bóly, Bánki Donát utca 20.
Telefonszám: 06/20-2906868
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-072249
Adószám: 13887287-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.kockaaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
kockaaruhaz.hu (MARKET-SK Kft.)
Ügy tárgya:
A kockaaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületről, online vitarendezésről, az elállási nyilatkozatmintáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.07. - 2020.08.07.
Határozat száma:
BA/04/001/00207-3/2018. (Baranya Megyei Kormányhivaital Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i), m), w) pontjai; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont