ledaruhaz.hu (Ledium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.): A ledaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről, az elállási jog gyakorlásának teljes körű feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületekről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ledaruhaz.hu (Ledium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 54.
Telefonszám: +36 62 658 151
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-009817
Adószám: 13468062-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.ledaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
ledaruhaz.hu (Ledium Kft .)
Ügy tárgya:
A ledaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről, az elállási jog gyakorlásának teljes körű feltételeiről, a panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületekről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés másodfokon jogerőre emelkedett.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.08. - 2020.08.08.
Határozat száma:
PE/ÜZ1/92/2018. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), h), i), j), m), n), v), w) pontja, 14. §, 18. § (a) pont, 20. § (1), (2) bekezdése, 23. § (1), (3) bekezdése, 24. § (1) bekezdése, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés f), i) pontjai, Fttv. 7. § (1) bekezdése, EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; Ptk. 6:159. § (1), (2) bekezdése, 6:162.§ (2) bekezdése, 6.163. § (2) bekezdése, 6:168. § (1) bekezdése; Jótállási rendelet 4. § (3) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont