pacsuli-veszprem.hu (Szabó Erzsébet egyéni vállalkozó): A pacsuli-veszprem.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazomosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pacsuli-veszprem.hu (Szabó Erzsébet egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Lehet u. 23. II/6.
Telefonszám: +36-88/325-464
Nyilvántartási szám: 25122480
Cégjegyzékszám:
Adószám: 60934402227
Honlapjának elérhetősége: www.pacsuli-veszprem.hu
Vállalkozás közismert neve:
pacsuli-veszprem.hu (Szabó Erzsébet egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A pacsuli-veszprem.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás beazomosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.06. - 2020.09.06.
Határozat száma:
FE-08/FO/00213-0008/2018. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), f), h) pontjai, 5. § § (2) bekezdés c), c), pontjai, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), m), n), v), w) pontjai, 20. § (2) bekezdés, 22. § (3) bekezdés, 23. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont