babygolya-shop.hu (Kid Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság): A babygolya-shop.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat a 48 órán belüli visszaigazolásról, annak elmaradásának következményéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: babygolya-shop.hu (Kid Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7000 Sárbogárd, Árpád lakótelep 16. fszt. 1.
Telefonszám: +36-30/450 3795
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-027238
Adószám: 25733484-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.babygolya-shop.hu
Vállalkozás közismert neve:
babygolya-shop.hu (Kid Hungary Kft.)
Ügy tárgya:
A babygolya-shop.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat a 48 órán belüli visszaigazolásról, annak elmaradásának következményéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.06. - 2020.09.06.
Határozat száma:
FE-08/FO/00207-0003/2018. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a) pont, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), n), w) pont, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont