kerekpardiszkont.hu (Comfort Kerékpár Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság): A kerekpardiszkont.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, cégjegyzékszámáról, adószámáról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kerekpardiszkont.hu (Comfort Kerékpár Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Lehel utca 30.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-022211
Adószám: 23891700-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.kerekpardiszkont.hu
Vállalkozás közismert neve:
kerekpardiszkont.hu (Comfort Kerékpár Kft.)
Ügy tárgya:
A kerekpardiszkont.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, cégjegyzékszámáról, adószámáról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.06. - 2020.09.06.
Határozat száma:
FE-08/FO/00113-0003/2018. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 6. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), w) pontja; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont