vadasz.bolt.hu (H&B'03 Kft.): A vadasz.bolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az egységárakról, az online vitarendezésről, a panaszkezelés módjáról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vadasz.bolt.hu (H&B'03 Kft.)
Székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 29.
Telefonszám: +36 (94) 318-671
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 18-09-105618
Adószám: 13108414-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.vadasz.bolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
vadasz.bolt.hu (H&B'03 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A vadasz.bolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az egységárakról, az online vitarendezésről, a panaszkezelés módjáról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.20. - 2020.09.20.
Határozat száma:
VA-06/MEFF02/67-1/2018. (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § (2) bekezdés h) pont; Fgytv. 14. § (1) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v) pontja, 15. § (2) bekezdése; Fttv. 3. § (1). (2), (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont