masterpharma.hu (MASTER-PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A masterpharma.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, adószámáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelvéről, a termékek tényleges bruttó eladási áráról, a kellékszavatosságról, jótállásról, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: masterpharma.hu (MASTER-PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7634 Pécs, Vöröskő utca 30.
Telefonszám: 72/215-443
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-068887
Adószám: 13103543-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.masterpharma.hu
Vállalkozás közismert neve:
masterpharma.hu (MASTER-PHARMA Kft.)
Ügy tárgya:
A masterpharma.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, adószámáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelvéről, a termékek tényleges bruttó eladási áráról, a kellékszavatosságról, jótállásról, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.20. - 2020.09.20.
Határozat száma:
BA-04/001/00048-4/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h), pontjai, 5. § (1), (2) b), d) pontjai, Fgytv. 14.§ (5) bekezdése, 45/2014. Korm. rend. 11. § (1) h), i), l), m), n), v), w) pontjai, (5) bekezdése, 23. § (1) bekezdése, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont