megapeca.hu (MEGAPECA Kereskedelmi Betéti Társaság): A megapeca.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a kellékszavatosságról, jótállásról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: megapeca.hu (MEGAPECA Kereskedelmi Betéti Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 86. B. ép
Telefonszám: 76 / 411 - 372
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-06-111557
Adószám: 21381391-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.megapeca.hu
Vállalkozás közismert neve:
megapeca.hu (MEGAPECA Bt.)
Ügy tárgya:
A megapeca.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a kellékszavatosságról, jótállásról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.27. - 2020.09.27.
Határozat száma:
BK-05/FV/00443-12/2018. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), c) pont, 6. § (1), (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontja, 11. § (5) bekezdése, 18. § a) pontja, EU rend. 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés,; Jótállási rendelet 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont