pecsikesztyuaruhaz.hu (Manual Divat Korlátolt Felelősségű Társaság): A pecsikesztyuaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pecsikesztyuaruhaz.hu (Manual Divat Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 22.
Telefonszám: 72/515-133
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-080328
Adószám: 23922932-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.pecsikesztyuaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
pecsikesztyuaruhaz.hu (Manual Divat Kft.)
Ügy tárgya:
A pecsikesztyuaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.27. - 2020.09.27.
Határozat száma:
BA/001/00088-1/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdés, Fttv. 3.§ (1) bekezdés 6.§ (1) bekezdés i) pontját, 45/2014. (II.:26.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdés 11.§ (1) bek. i), l), m), n) pontja; 23.§ (1)-(2) bekezdés. 524/2013/EU rend. 14. cikk (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont