gardenx.hu (GardenX Nagy- és kiskereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A gardenx.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a 48 órán belüli visszaigazolásról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gardenx.hu (GardenX Nagy- és kiskereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9012 Győr, Szalvai Mihály utca 15.
Telefonszám: +36-96-247-659
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 08-09-029693
Adószám: 26234586-2-08
Honlapjának elérhetősége: www.gardenx.hu
Vállalkozás közismert neve:
gardenx.hu (GardenX Kft.)
Ügy tárgya:
A gardenx.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a 48 órán belüli visszaigazolásról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.02. - 2020.10.02.
Határozat száma:
GY-02/FO/00125-03/2018. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Ektv. 5. § (1) bekezdés, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) 11. § (1) bekezdés i), v) pont, 18. §, 20. § (2) bekezdés, 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rend. 1. §; Jótállási rendelet 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont