rakaszgergely.hu (Rákász Gergely egyéni vállalkozó): A rakaszgergely.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozó nyilvántartási számáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a 48 órán belüli visszaigazolásról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: rakaszgergely.hu (Rákász Gergely egyéni vállalkozó)
Székhely: 9026 Győr, Kertész u. 34.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 5102145
Cégjegyzékszám:
Adószám: 62235204228
Honlapjának elérhetősége: www.rakaszgergely.hu
Vállalkozás közismert neve:
rakaszgergely.hu (Rákász Gergely egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A rakaszgergely.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozó nyilvántartási számáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a 48 órán belüli visszaigazolásról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.02. - 2020.10.02.
Határozat száma:
GY-02/FO/00096-04/2018. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) i) pont, 7. § (19 bekezdés; Ektv. 4. § a), b), c), d) pont, 5. § (1) bekezdés, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), h), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 20. § (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet. 1. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont