deltahifi.hu (Varga Tibor egyéni vállalkozó): A deltahifi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: deltahifi.hu (Varga Tibor egyéni vállalkozó)
Székhely: 9028 Győr, Szent Imre u. 144/b.
Telefonszám: +36204156699
Nyilvántartási szám: 232309
Cégjegyzékszám:
Adószám: 46889346228
Honlapjának elérhetősége: www.deltahifi.hu
Vállalkozás közismert neve:
deltahifi.hu (Varga Tibor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A deltahifi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.08. - 2020.10.08.
Határozat száma:
GY/001/01342-03/2017. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), (5); 7 § (1); Ektv.5 § (1); (2) b) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11 § (1) h), i), l), m), n), v), w); 11§ (5); 15 § (2); 18 §; 20 § (2), (3); 22 § (1), (3), 23 § (1), (3); 24 § (1); 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: 1 §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont