nidora.com (Nidora LLC.): A nidora.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a telephelyének címéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, egyéb elérhetőségéről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék lényeges tulajdonságairól, egységáráról, online vitarendezésről, panaszkezelési módról, békéltető testületről, szavatosságról, elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nidora.com (Nidora LLC.)
Székhely: Trolley Square Suite 20C Wilmington, DE 19806, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.nidora.com/hu-official-g5
Vállalkozás közismert neve:
nidora.com (Nidora LLC.)
Ügy tárgya:
A nidora.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a telephelyének címéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, egyéb elérhetőségéről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék lényeges tulajdonságairól, egységáráról, online vitarendezésről, panaszkezelési módról, békéltető testületről, szavatosságról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.10. - 2018.10.10.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2906-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm . rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), k), m), n), v) w) pont, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1), (2) bekezdés a), b) pont, (3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b) pont, (3) bekezdés , 23. § (1),(3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; Ektv. 4. § c), d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6.§ (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § ba), be) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pont; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont