kalozkonzol.hu (Radnainé Rézmüves Adrienn egyéni vállalkozó): A kalozkonzol.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási határidőről, a fizetési módokról, online vitarendezésről, panaszkezelés módjáról, békéltető testületről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kalozkonzol.hu (Radnainé Rézmüves Adrienn egyéni vállalkozó)
Székhely: 4334 Hodász, Dankó u. 11.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.kalozkonzol.hu
Vállalkozás közismert neve:
kalozkonzol.hu (Radnainé Rézmüves Adrienn egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kalozkonzol.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási határidőről, a fizetési módokról, online vitarendezésről, panaszkezelés módjáról, békéltető testületről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.10. - 2020.10.10.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2130-7/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), j), k), m), n), v) w) pont, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a), b) pont, (3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b) pont, (3) bekezdés, 23. § (1),(3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § a), b), d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), d) pont, 6.§ (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § ba), be) bekezdés, i) pont, 7. § (1) bekezdés; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pont; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont