oragyor.hu (Németh Ferenc Istvánné egyéni vállalkozó): Az oragyor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, a szerződéskötés feltételeiről, az online vitarendezésről, a békéltető testületekről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: oragyor.hu (Németh Ferenc Istvánné egyéni vállalkozó)
Székhely: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13.
Telefonszám: + 36 96 328 098
Nyilvántartási szám: 1852252
Cégjegyzékszám:
Adószám: 46719470228
Honlapjának elérhetősége: www.oragyor.hu
Vállalkozás közismert neve:
oragyor.hu (Németh Ferenc Istvánné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az oragyor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, a szerződéskötés feltételeiről, az online vitarendezésről, a békéltető testületekről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.15. - 2020.10.15.
Határozat száma:
GY-02/FO/00252-03/2018. (Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) i) pont, 7. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § a), b), c), d) pont, 5. § (1) bekezdés; 5. § (2) b), d) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) b), h), i), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §; 15. § (2) bekezdés, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont