hobbyhorgaszcentrum.hu (Rubel és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A hobbyhorgaszcentrum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatótról, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hobbyhorgaszcentrum.hu (Rubel és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7627 Pécs, Puskin tér 13.
Telefonszám: +36-72-314-773
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-068457
Adószám: 12958618-2-02
Honlapjának elérhetősége: wwww.hobbyhorgaszcentrum.hu
Vállalkozás közismert neve:
hobbyhorgaszcentrum.hu (Rubel és Társa Kft. )
Ügy tárgya:
A hobbyhorgaszcentrum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatótról, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.24. - 2020.10.24.
Határozat száma:
BA-04/001/450-3/2018 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d) pont, 5.§ (2) bekezdés b), c), d) pontjai; Fgytv. 29.§ (11) bekezdés; Fttv. 3.§ (1) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés; Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés h), i), l), m), n), v), w) pontjai; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont