sunsetaruhaz.hu (Sunset Divatékszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A sunsetaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a jótállásról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sunsetaruhaz.hu (Sunset Divatékszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 27. fszt. 7.
Telefonszám: +36-30-461-9341
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-125830
Adószám: 24241627-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.sunsetaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
sunsetaruhaz.hu (Sunset Divatékszer Kft.)
Ügy tárgya:
A sunsetaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a jótállásról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.Ektv. 4. § h) pont, 6. § (1) bekezdés; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), n), v), w) pontja, 15. § (2) bekezdés, 18. § a) pont; EU rend. 14. cikk (1)-(2) bekezdése;
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.25. - 2020.10.25.
Határozat száma:
BK/FO/00036-1/2018. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 6. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), n), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. § a) pont, EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés; Jótállás rendelet 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont