szupibutor.hu (Pércsi István egyéni vállalkozó): A szupibutor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó nevéről, címéről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződés visszaigazolásáról, a szállítási költségről, a panaszkezelési módról, kellékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szupibutor.hu (Pércsi István egyéni vállalkozó)
Székhely: 4177 Földes, Kinizsi u. 10./A
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.szupibutor.hu
Vállalkozás közismert neve:
szupibutor.hu (Pércsi István egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A szupibutor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó nevéről, címéről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződés visszaigazolásáról, a szállítási költségről, a panaszkezelési módról, kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.25. - 2020.10.25.
Határozat száma:
HB/03-FVO/00342-002/2018. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. §; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m), n), i), h), w), v); Fttv. 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont