freesector.hu(JOKER HARDWARE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A freesector.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a tárhely szolgáltató elérhetőségeiről; címéről; fizetési kötelezettségről; a szállítási költségekről; az elállásról, a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, valamint a jótállásról. A fentieken túlmenően a Társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott az elállási jogról, a kellékszavatosságról és jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: freesector.hu(JOKER HARDWARE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 6771 Szeged, Szerb u. 136.
Telefonszám: ------------------
Nyilvántartási szám: --------------------
Cégjegyzékszám: 06-06-008199
Adószám: 21749865-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.freesector.hu
Vállalkozás közismert neve:
freesector.hu(JOKER HARDWARE Bt. )
Ügy tárgya:
A freesector.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a tárhely szolgáltató elérhetőségeiről; címéről; fizetési kötelezettségről; a szállítási költségekről; az elállásról, a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, valamint a jótállásról. A fentieken túlmenően a Társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott az elállási jogról, a kellékszavatosságról és jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.08. - 2020.11.08.
Határozat száma:
CS-06O/01/00377-6/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), h) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d), e), h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 20. § (1), (2), (3), bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (2), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés, 17/A. § (1a), (3), (6), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:157. § (1) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (2) bekezdés, 6:160. §, 6:163. § (2) bekezdés, 6:166. § (1) bekezdés, 6:168. § (1), (3) bekezdés, 6:169. § (2) bekezdés, 6:171. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 1. § (3) bekezdés, 6. § (1), (2) bekezdés; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont