ekszerszeged.hu(24 Karát '96 Aranyműves Bt.): A ekszerszeged.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a honlapján a tárhely szolgáltató elérhetőségeiről; az elállási jog alóli kivételszabályokról; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; a békéltető testületi eljárásról és elérhetőségekről; valamint a kellékszavatossági, a termékszavatossági és a jótállási szabályokról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ekszerszeged.hu(24 Karát '96 Aranyműves Bt.)
Székhely: 6722 Szeged, Bartók Béla tér 3.
Telefonszám: +36-30-454-2594
Nyilvántartási szám: ---------------------------
Cégjegyzékszám: 06-06-008129
Adószám: 21749164-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.ekszerszeged.hu
Vállalkozás közismert neve:
ekszerszeged.hu(24 Karát '96 Bt.)
Ügy tárgya:
A ekszerszeged.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a honlapján a tárhely szolgáltató elérhetőségeiről; az elállási jog alóli kivételszabályokról; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; a békéltető testületi eljárásról és elérhetőségekről; valamint a kellékszavatossági, a termékszavatossági és a jótállási szabályokról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.08. - 2020.11.08.
Határozat száma:
CS-06O/01/00417-6/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), l), m), n), v), w) pont, 29. § (1) bekezdés c), e) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont