trenddekor.hu(ERAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A trenddekor.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a tárhely szolgáltató elérhetőségeiről; a várható kiszállítási határidőről; az elállási nyilatkozat-mintáról; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; valamint a békéltető testület elérhetőségéről és eljárásáról. A fentieken túlmenően a társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott a kellékszavatossági, és termékszavatossági igényérvényesítési határidőkről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: trenddekor.hu(ERAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 6723 Szeged, Csaba utca 18. fszt. 1.
Telefonszám: +36-30-676-5519
Nyilvántartási szám: ---------------------
Cégjegyzékszám: 06-06-015580
Adószám: 22348474-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.trenddekor.hu
Vállalkozás közismert neve:
trenddekor.hu(ERAGON Bt. )
Ügy tárgya:
A trenddekor.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a tárhely szolgáltató elérhetőségeiről; a várható kiszállítási határidőről; az elállási nyilatkozat-mintáról; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; valamint a békéltető testület elérhetőségéről és eljárásáról. A fentieken túlmenően a társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott a kellékszavatossági, és termékszavatossági igényérvényesítési határidőkről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.08. - 2020.11.08.
Határozat száma:
CS-06O/01/00487-7/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont