konyvmolykepzo.hu(KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG): A konyvmolykepzo.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről; a szerződés hozzáférhetőségéről; az elállási jogról, a panaszkezelési módjáról; a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről; valamint a digitális adattartalom működésére vonatkozó szabályokról. A Társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott az elállási jog érvényesítésének feltételeiről, valamint a kellékszavatossági, illetve termékszavatossági szabályokról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: konyvmolykepzo.hu(KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG)
Székhely: 6728 Szeged, Pázsit utca 18.
Telefonszám: +36-62-551-132
Nyilvántartási szám: -------------------
Cégjegyzékszám: 06-09-001374
Adószám: 10628614-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.konyvmolykepzo.hu
Vállalkozás közismert neve:
konyvmolykepzo.hu(KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ Kft. )
Ügy tárgya:
A konyvmolykepzo.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről; a szerződés hozzáférhetőségéről; az elállási jogról, a panaszkezelési módjáról; a békéltető testületi együttműködési kötelezettségéről; valamint a digitális adattartalom működésére vonatkozó szabályokról. A Társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott az elállási jog érvényesítésének feltételeiről, valamint a kellékszavatossági, illetve termékszavatossági szabályokról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.08. - 2020.11.08.
Határozat száma:
CS-06O/01/00492-7/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), l), m), t), u), v) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont