delifarm.hu(DÉLI-FARM Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Tevékenységet Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság): A delifarm.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről; a tárhely szolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről; a szerződéskötés nyelveiről; a fizetési kötelezettség vállalásról; egyes termékek egységáráról; az elállásról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési lehetőségről; a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: delifarm.hu(DÉLI-FARM Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Tevékenységet Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
Telefonszám: +36-62-556-130
Nyilvántartási szám: --------------------
Cégjegyzékszám: 06-09-000513
Adószám: 10399875-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.delifarm.hu
Vállalkozás közismert neve:
delifarm.hu(DÉLI-FARM Kft.)
Ügy tárgya:
A delifarm.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről; a tárhely szolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről; a szerződéskötés nyelveiről; a fizetési kötelezettség vállalásról; egyes termékek egységáráról; az elállásról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési lehetőségről; a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.08. - 2020.11.08.
Határozat száma:
CS-06O/01/00538-7/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés c), d) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m), n) pont, 15. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont