tachotax.eu(TACHOTAX Műszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság): A tachotax.eu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szervről; a tárhely szolgáltató elérhetőségeiről; az áru ténylegesen fizetendő ellenértékéről; az elállási joggyakorlás feltételeiről; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; a békéltető testület elérhetőségeiről és eljárásáról; valamint a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó szabályokról; megtévesztő tájékoztatást nyújtott a szerződés alakiságáról, a szállításról, elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: tachotax.eu(TACHOTAX Műszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 5. a. ép.
Telefonszám: +36-62-495-607
Nyilvántartási szám: ---------------------
Cégjegyzékszám: 06-09-004689
Adószám: 11396947-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.tachotax.eu
Vállalkozás közismert neve:
tachotax.eu(TACHOTAX KFT.)
Ügy tárgya:
A tachotax.eu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a nyilvántartásba vevő szervről; a tárhely szolgáltató elérhetőségeiről; az áru ténylegesen fizetendő ellenértékéről; az elállási joggyakorlás feltételeiről; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; a békéltető testület elérhetőségeiről és eljárásáról; valamint a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó szabályokról; megtévesztő tájékoztatást nyújtott a szerződés alakiságáról, a szállításról, elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.08. - 2020.11.08.
Határozat száma:
CS-06O/01/00539-6/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m), v), w) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont