honorshop.hu(Három Ász Média Korlátolt Felelősségű Társaság): A honorshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a 48 órán belüli visszaigazolásról, a szerződés alakiságáról, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a jótállásról, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: honorshop.hu(Három Ász Média Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2336 Dunavarsány, Pozsonyi utca 8.
Telefonszám: 06-20-2725206
Nyilvántartási szám: ------------------
Cégjegyzékszám: 13-09-143749
Adószám: 23115569-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.honorshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
honorshop.hu(Három Ász Média Kft.)
Ügy tárgya:
A honorshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a 48 órán belüli visszaigazolásról, a szerződés alakiságáról, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a jótállásról, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.22. - 2020.11.22.
Határozat száma:
PE-06/01/00753-5/2018 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) és h) bekezdés.;Ektv. 5. § (2) bekezdésének a), b), c) és d) pontjai; Ektv. 6. § (2) bekezdés;Fttv. 3. § (1) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), l), m), n), v) és w) pontok;524/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdései.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont