totalis.hu (TÜK PARTNER Tűz- és Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A totalis.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés feltételeiről, panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, valamint elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: totalis.hu (TÜK PARTNER Tűz- és Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay utca 15.
Telefonszám: +36 70 314-9132
Nyilvántartási szám: --------------------
Cégjegyzékszám: 17-09-003577
Adószám: 11786214-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.totalis.hu
Vállalkozás közismert neve:
totalis.hu (TÜK PARTNER KFT.)
Ügy tárgya:
A totalis.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés feltételeiről, panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, valamint elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.30. - 2020.11.30.
Határozat száma:
TO-04/FO/00373-4/2018 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § f), h) pontja, az Fttv. 3. § (1), (3) és (5) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés i) pontja, a 7. § (1) bekezdés, az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés, a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), v), w), i) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont