orgon.hu(ORGON-TECH Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): Az orgon.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a fizetési kötelezettség vállalásról, az árakról, és a szállítási díjról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, valamint elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: orgon.hu(ORGON-TECH Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7030 Paks, Kishegyi út 34. 2. em. 6.
Telefonszám: +36 (20) 93-91-273
Nyilvántartási szám: ---------------------
Cégjegyzékszám: 17-06-005457
Adószám: 21413373-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.orgon.hu
Vállalkozás közismert neve:
orgon.hu(ORGON-TECH BT )
Ügy tárgya:
Az orgon.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a fizetési kötelezettség vállalásról, az árakról, és a szállítási díjról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, valamint elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.30. - 2020.11.30.
Határozat száma:
TO-04/FO/00374-3/2018 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, az Fttv. 3. § (1), (3) és (5) bekezdés, a 6. § (1) bekezdés i) pontja, a 7. § (1) bekezdés, az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés, a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), v), w), m), n), i) pontjai, 11.§ (5) bekezdés, 15.§ (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont