webaruhaz.horgaszparadicsom.com (AGRIA HORGÁSZPARADICSOM Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A Horgászparadicsom webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webaruhaz.horgaszparadicsom.com (AGRIA HORGÁSZPARADICSOM Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3200 Gyöngyös, Fecske u. 63. 2. em. 2.
Telefonszám: +36 70/4310-272
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 10-09-031202
Adószám: 22979553-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.webaruhaz.horgaszparadicsom.com
Vállalkozás közismert neve:
webaruhaz.horgaszparadicsom.com (AGRIA HORGÁSZPARADICSOM Kft.)
Ügy tárgya:
A Horgászparadicsom webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.01.10. - 2021.01.10.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00640-0003/2018. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) h)-i), l)-m) és v)-w) pontjai, a 11. § (5) bekezdés, a 15. § (1) bekezdés, az Ektv. 4. § h) pontja, 5. § (2) bekezdés c) pontja, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja és 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont