torta-shop.hu (Vargáné Bata Csilla egyéni vállalkozó): A torta-shop.hu webáuház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, a termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: torta-shop.hu (Vargáné Bata Csilla egyéni vállalkozó)
Székhely: 2840 Oroszlány, Bem J. u. 6.
Telefonszám: +36204162444
Nyilvántartási szám: 39495696
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66816809131
Honlapjának elérhetősége: www.torta-shop.hu
Vállalkozás közismert neve:
torta-shop.hu (Vargáné Bata Csilla egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A torta-shop.hu webáuház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, a termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.02.12. - 2021.02.12.
Határozat száma:
KE-06/001/00233-0007/2018. (Komárom-Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m)? n), v), w) pontja, 15. § (2) bekezdése, 18. § (a) pontja, 23. § (1) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont