topeyeskincare.com (NeoEyes LLC): A topeyeskincare.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról. Megtévesztő tájékoztatásokat adott a termékről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: topeyeskincare.com (NeoEyes LLC)
Székhely: 1500 North Halsted Street, Chicago, Illinois, 60642, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: https://www.topeyeskincare.com/hu_official-Mn/
Vállalkozás közismert neve:
topeyeskincare.com (NeoEyes LLC)
Ügy tárgya:
A topeyeskincare.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról. Megtévesztő tájékoztatásokat adott a termékről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.03.18. - 2020.03.18.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/4057-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (1) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), k), m), n), v), w) pont, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b) (3), 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §, Ektv. 4. § c), d), f), h), 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) , 6. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) i), 7. § (1) bekezdés; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pont; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont