eskuvoidekor.com (Kacatkert Korlátolt Felelősségű Társaság): Az eskuvoidekor.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégbíróság megnevezéséről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségeiről, a békéltető testülettel való együttműködési kötelezettségről, az elállási nyilatkozat- mintáról, továbbá hiányosan tájékoztatott a panaszkezelés módjáról, és az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: eskuvoidekor.com (Kacatkert Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2193 Galgahévíz, Május 1 utca 21.
Telefonszám: +3620378-9787
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-111728
Adószám: 13897884-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.eskuvoidekor.com
Vállalkozás közismert neve:
eskuvoidekor.com (Kacatkert Kft.)
Ügy tárgya:
Az eskuvoidekor.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégbíróság megnevezéséről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségeiről, a békéltető testülettel való együttműködési kötelezettségről, az elállási nyilatkozat- mintáról, továbbá hiányosan tájékoztatott a panaszkezelés módjáról, és az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.04.11. - 2021.04.11.
Határozat száma:
PE-06/01/01171-4/2018 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), Fttv. 3. § (1) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), v), w) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont