varrogabi.hu (Varró Gabriella egyéni vállalkozó): A varrogabi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási szervről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: varrogabi.hu (Varró Gabriella egyéni vállalkozó)
Székhely: 3300 Eger, Dobó utca 9.
Telefonszám: +36 20 230 4011
Nyilvántartási szám: 1802843
Cégjegyzékszám:
Adószám: 47932289130
Honlapjának elérhetősége: www.varrogabi.hu
Vállalkozás közismert neve:
varrogabi.hu (Varró Gabriella egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A varrogabi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási szervről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.05.02. - 2021.05.02.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00189-3/2019. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) h)-j), l)-m) és v)-w) pontjai, a 11. § (5) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése, az Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (2) bekezdés b) pontja, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja és 7. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont