cipoweb.hu (VALCIP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az cipoweb.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák technikai feltételeiről, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, nyelvéről; a kellékszavatosságról; a termékszavatosságról; vállalkozás panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cipoweb.hu (VALCIP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi S utca 8. fszt. 3.
Telefonszám: 30/5250266
Nyilvántartási szám: ------------------
Cégjegyzékszám: 03-09-109454
Adószám: 12753138-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.cipoweb.hu
Vállalkozás közismert neve:
cipoweb.hu (VALCIP Kft.)
Ügy tárgya:
Az cipoweb.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák technikai feltételeiről, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, nyelvéről; a kellékszavatosságról; a termékszavatosságról; vállalkozás panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.05.09. - 2021.05.09.
Határozat száma:
BK-05/FV/00247-8/2018.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b), c), d) pontja; 6. § (2) bekezdése; a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), k), m), v) és w) pontjai; az EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdései; az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, az Fttv. 3. § (1) bekezdése; a 3. § (5) bekezdése és az Fttv. 7. § (1) bekezdésre figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont