mesterwebshop.hu ("BLAGO" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A mesterwebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat arról, hogy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, a fogyasztó a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, megtévesztő tájékoztatást nyújt a fogyasztók részére a tekintetben, hogy a kiszállítást megelőzően telefonon/e-mailben egyeztet a kiszállítás várható id

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mesterwebshop.hu ("BLAGO" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 3060 Pásztó, Mátraszőlősi u. 49.
Telefonszám: 06 32 460 945
Nyilvántartási szám: ------------------------
Cégjegyzékszám: 12-06-002066
Adószám: 24037383-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.mesterwebshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
mesterwebshop.hu ("BLAGO" Bt. )
Ügy tárgya:
A mesterwebshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat arról, hogy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, a fogyasztó a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, megtévesztő tájékoztatást nyújt a fogyasztók részére a tekintetben, hogy a kiszállítást megelőzően telefonon/e-mailben egyeztet a kiszállítás várható id
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.05.09. - 2021.05.09.
Határozat száma:
NO-05/FVO/00061-0008/2018.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
A 151/2003. (IX.22.) Korm.rend. 3. § (19 bekezdése, az Fttv. 6. § (1) bekezdés bd) pontja, valamint 7. § (1) bekezdése, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) bekezdésében írt rendelkezések.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont