bvmk.hu ("BVMK" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A bvmk.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, arról, hogy a megkötött szerződést iktatják-e, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelési módról, az online vitarendezési platformról, valamint az elállási, jótállási, szavatossági jogokkal kapcsolatosan.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bvmk.hu ("BVMK" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Könyves K. u . 8.szám.
Telefonszám: +36048521002
Nyilvántartási szám: ----------------------
Cégjegyzékszám: 05-09-005369
Adószám: 11443654-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.bvmk.hu
Vállalkozás közismert neve:
bvmk.hu ("BVMK" Kft.)
Ügy tárgya:
A bvmk.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, arról, hogy a megkötött szerződést iktatják-e, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelési módról, az online vitarendezési platformról, valamint az elállási, jótállási, szavatossági jogokkal kapcsolatosan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.05.09. - 2021.05.09.
Határozat száma:
BO-08/FO/00616-0002/2018
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja és 5. § (2) bekezdésének a), b), c) pontjai, továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének a), h), i), l), m), n), v), w pontjai, a 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontja, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont