h-elektromania.hu (Hermann János egyéni vállalkozó): A h-elektromania.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: h-elektromania.hu (Hermann János egyéni vállalkozó)
Székhely: 6900 Makó, Kőrösi Csoma Sándor u. 28.
Telefonszám: 06 62 510 085
Nyilvántartási szám: 5701397
Cégjegyzékszám:
Adószám: 45562055226
Honlapjának elérhetősége: www.h-elektromania.hu
Vállalkozás közismert neve:
h-elektromania.hu (Hermann János egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A h-elektromania.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.05.29. - 2021.05.29.
Határozat száma:
CS-06/O01/00386-9/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), e), h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont; Fgytv. 14. § (5) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont