babyshoppecs.hu (NEDO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A babyshoppecs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a várható kiszállítási határidőről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: babyshoppecs.hu (NEDO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7621 Pécs, Vasút utca 2.
Telefonszám: 70-426-8171
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-06-071942
Adószám: 21911156-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.babyshoppecs.hu
Vállalkozás közismert neve:
babyshoppecs.hu (NEDO Bt.)
Ügy tárgya:
A babyshoppecs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a várható kiszállítási határidőről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.06. - 2021.06.06.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00088-2/2019. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29. § (11) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), w) pontjai; Ektv. 4. § d) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont