piercingrendeles.hu (ORIENTAL MARKET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A piercingrendeles.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatoktól, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: piercingrendeles.hu (ORIENTAL MARKET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 40.
Telefonszám: 06-70/600-09-99
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-015119
Adószám: 14446508-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.piercingrendeles.hu
Vállalkozás közismert neve:
piercingrendeles.hu (ORIENTAL MARKET Kft.)
Ügy tárgya:
A piercingrendeles.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatoktól, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.06. - 2021.06.06.
Határozat száma:
FE-08/FO/00047-1/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontjai, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. i) pontja, 20. § (2) bek., 22. § (1) bek, 23. § (1) bek, 25. §, 29. § (1) bek., Fttv. 3. § (1), (5) bek., 6. § (1) bek. (i) pont, 7. § (1) bek., melléklete 10. pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont