gyerekshop.hu (Süle Zsoltné egyéni vállalkozó): A gyerekshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az online vitarendezésről, a békéltető testületről, hiányos tájékoztatást adott az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gyerekshop.hu (Süle Zsoltné egyéni vállalkozó)
Székhely: 7623 Pécs, Semmelweis u. 8. 1. em. 5. ajtó
Telefonszám: +36-30-482-86-02
Nyilvántartási szám: 9319380
Cégjegyzékszám:
Adószám: 64445148122
Honlapjának elérhetősége: www.gyerekshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
gyerekshop.hu (Süle Zsoltné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A gyerekshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az online vitarendezésről, a békéltető testületről, hiányos tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.07. - 2021.06.07.
Határozat száma:
BA-04/001/00681-6/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bek; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bek. i), w) pontjait; 23.§ (2) bek; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bekezdését
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont