aralatt.hu (LRTM Betéti Társaság): Az aralatt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, elérhetőségéről, a termékek lényeges információiról, panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: aralatt.hu (LRTM Betéti Társaság)
Székhely: 7632 Pécs, Galamb utca 8.
Telefonszám: 06704083053
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-06-074326
Adószám: 22584690-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.aralatt.hu
Vállalkozás közismert neve:
aralatt.hu (LRTM Bt.)
Ügy tárgya:
Az aralatt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, elérhetőségéről, a termékek lényeges információiról, panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.13. - 2021.06.13.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00215-8/2019. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pont; 45/2014. (II.26.) Korm, rendelet 11. § (1) bekezdés a), c), i), m), n) pontjai, 23. § (2) bekezdése, Ektv. 4. § d) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont