vineas.hu (VINEAS-TENKES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A vineas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a várható kiszállítási időről, a szállítási díjról, az egységárakról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vineas.hu (VINEAS-TENKES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7800 Siklós, Gerencsér S. utca 12.
Telefonszám: +36-30/456-1281
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-079683
Adószám: 24217750-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.vineas.hu
Vállalkozás közismert neve:
vineas.hu (VINEAS-TENKES Kft.)
Ügy tárgya:
A vineas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a várható kiszállítási időről, a szállítási díjról, az egységárakról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.13. - 2021.06.13.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00092-3/2019. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
: Ektv. 4.§ d), h) pontjai, 6.§ (2) bekezdése; Fgytv. 29.§ (11) bekezdése; Fttv. 3.§ (1) bekezdése, 6.§ (1) bek. i) pontja; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. e), h), i), m), w) pontjai, 23.§ (1) bekezdése; együttes rendelet 3.§ (1) bek. a), b) pontjai, 4.§ a) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdései.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont