bi-bor.hu (BÍ-BOR-ÁSZ Korlátolt Felelősségű Társaság): A bi-bor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bi-bor.hu (BÍ-BOR-ÁSZ Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7773 Villány, Szent István utca 35.
Telefonszám: +36-30/663-7382 , +36-30/663-7381
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-069934
Adószám: 13442659-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.bi-bor.hu
Vállalkozás közismert neve:
bi-bor.hu (BÍ-BOR-ÁSZ Kft.)
Ügy tárgya:
A bi-bor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.13. - 2021.06.13.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00172-3/2019. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14.§ (1), (3), (4), (5) bekezdés egységárra vonatkozó rendelkezése; az együttes rendelet 3.§ (1) bek. b) pontja, 4.§ a), b) ponjta; Ektv. 5.§ (2) bekezdés; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. h), i), m), n), w) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont