italshop.hu (Italguru Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az italshop.hu webáruház nem tett megfelelően eleget az előzetes tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötés feltételei,szerződéskötés technikai feltételei, szerződés tárgya, teljesítése, a békéltető testületek, a szavatosság és elállási jog vonatkozásában.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: italshop.hu (Italguru Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8200 Veszprém, Tartu utca 3.
Telefonszám: +3670-7010505
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-514333
Adószám: 23476761-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.italshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
italshop.hu (Italguru Kft)
Ügy tárgya:
Az italshop.hu webáruház nem tett megfelelően eleget az előzetes tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötés feltételei,szerződéskötés technikai feltételei, szerződés tárgya, teljesítése, a békéltető testületek, a szavatosság és elállási jog vonatkozásában.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.25. - 2021.06.25.
Határozat száma:
VE-09/01/00715-0006/2018. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. Kr. 11.§ (1) bek e) i) m) v) pont,15. § (2) bek,; Fttv. 3. § (5) bek, 6. § (1) bek. i) pont, 7. § (1) bek; Fgytv. 14. § (1),(5); 4/2009. NFGM-SZMM rend. 3. § (1) bek;
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont