kochboraszat.hu (KOCH BORÁSZAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A kochboraszat.hu webáruház nem tájékoztatta megfelelően előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák technikai feltételeiről, a szavatosságról, panaszkezelésről, ODR link meglétéről, a békéltető testületi eljárásról, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kochboraszat.hu (KOCH BORÁSZAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6445 Borota, V. kerület 5. hrsz 05/22.
Telefonszám: 77-500-040
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-101202
Adószám: 10695982-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.kochboraszat.hu
Vállalkozás közismert neve:
kochboraszat.hu (KOCH BORÁSZAT Kft.)
Ügy tárgya:
A kochboraszat.hu webáruház nem tájékoztatta megfelelően előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák technikai feltételeiről, a szavatosságról, panaszkezelésről, ODR link meglétéről, a békéltető testületi eljárásról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.25. - 2021.06.25.
Határozat száma:
BK-05/FV/00248-8/2018. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26) Korm.rendelet 11. § (1) bek. h), i) és m) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont