kreativjatek.hu (Nettrade Szolgáltató és Tanácsadó Kft): A kreativjatek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről, e-mail címéről, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Hiányosan tájékoztatott a panaszkezelésről, elállási jogról. Nem tájékoztatott az online vitarendezési platformról, békéltető testületekről, szavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kreativjatek.hu (Nettrade Szolgáltató és Tanácsadó Kft)
Székhely: 2011 Budakalász, Kossuth Lajos utca 14.
Telefonszám: +361-439-1656
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-085909
Adószám: 10389759-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.kreativjatek.hu
Vállalkozás közismert neve:
kreativjatek.hu (Nettrade Kft)
Ügy tárgya:
A kreativjatek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről, e-mail címéről, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Hiányosan tájékoztatott a panaszkezelésről, elállási jogról. Nem tájékoztatott az online vitarendezési platformról, békéltető testületekről, szavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.25. - 2021.06.25.
Határozat száma:
PE-06/01/00350-4/2019 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), m), n), v) és w) pontok; 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdései.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont