ovisjel.hu (Ovisjel Korlátolt Felelősségű Társaság): Az ovisjel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, a termékszavatosságról, a békéltető testületekről, az elállásra vonatkozó nyilatkozat-mintáról, hiányosan tájékoztatta az elállási jogról, illetve nem megfelelően tájékoztatta a kiszállítási díjról és a kellékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ovisjel.hu (Ovisjel Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7635 Pécs, Varjú dűlő 14.
Telefonszám: 06/30 935-86-48
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-078325
Adószám: 23739044-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.ovisjel.hu
Vállalkozás közismert neve:
ovisjel.hu (Ovisjel Kft.)
Ügy tárgya:
Az ovisjel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, a termékszavatosságról, a békéltető testületekről, az elállásra vonatkozó nyilatkozat-mintáról, hiányosan tájékoztatta az elállási jogról, illetve nem megfelelően tájékoztatta a kiszállítási díjról és a kellékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.27. - 2021.06.27.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00004-4/2019 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bek, Fttv. 3. § (1) bek, 6. § (1) bek. c), i) pontjai; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. i), m), pontjai; 23.§ (1)-(2) bek; Ektv. 5. § (2) bek. c), pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont