step3.hu (Palotavár Korlátolt Felelősségű Társaság): A step3.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés technikai feltételeiről, tárgyáról, teljesítéséről,az online vitarendezésről, a békéltető testületekről,a panaszkezelésről, hiányosan tájékoztatott a szavatosságról, elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: step3.hu (Palotavár Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8100 Várpalota, Táncsics utca 3. 3. ép.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-512367
Adószám: 11737461-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.step3.hu
Vállalkozás közismert neve:
step3.hu (Palotavár Kft.)
Ügy tárgya:
A step3.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés technikai feltételeiről, tárgyáról, teljesítéséről,az online vitarendezésről, a békéltető testületekről,a panaszkezelésről, hiányosan tájékoztatott a szavatosságról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.28. - 2021.06.28.
Határozat száma:
VE-09/01/00087-7/2019. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont 45/2014. Kr. 11. § (1) bek a) h) i) m) v) w) pont, 15. § (2) bek., 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek,; Fttv. 3. § (5) bek, 6. § (1) bek, i), 7.§ (1) bek,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont