molettdivat.hu (SYLVERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A molettdivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés egyes feltételeiről, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületekről, hiányosan tájékoztatta a panaszkezelésről, elállási jogról, illetve nem bocsátott rendelkezésre elállási nyilatkozat-mintát.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: molettdivat.hu (SYLVERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2143 Kistarcsa, Baross G. utca 11.
Telefonszám: +36 30 5608946
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-085338
Adószám: 12494646-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.molettdivat.hu
Vállalkozás közismert neve:
molettdivat.hu (SYLVERRO Kft.)
Ügy tárgya:
A molettdivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés egyes feltételeiről, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületekről, hiányosan tájékoztatta a panaszkezelésről, elállási jogról, illetve nem bocsátott rendelkezésre elállási nyilatkozat-mintát.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.07.03. - 2021.07.03.
Határozat száma:
PE-06/01/00169-1/2019 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 6. § (2) bek.; Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), l), v) és w) pontok; 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdései.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont