margaretabiobolt.hu (Villám Erika egyéni vállalkozó): A margaretabiobolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, szállítás költségeiről és feltételeiről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületekről, az elállási jogról. Tartós adathordozón nem adott a jogszabályoknak megfelelő visszaigazolást a megkötött szerződésről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: margaretabiobolt.hu (Villám Erika egyéni vállalkozó)
Székhely: 6000 Kecskemét Margaréta utca 19.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 8540939
Cégjegyzékszám:
Adószám: 75709392223
Honlapjának elérhetősége: www.margaretabiobolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
margaretabiobolt.hu (Villám Erika egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A margaretabiobolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, szállítás költségeiről és feltételeiről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületekről, az elállási jogról. Tartós adathordozón nem adott a jogszabályoknak megfelelő visszaigazolást a megkötött szerződésről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.07.18. - 2021.07.18.
Határozat száma:
BK-05/FV/00279-14/2018 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26) Korm.rendelet 11. § (1) bek. h), i) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont